Iniciatíva Startup Europe predstavila svojich ambasádorov. Pre Slovensko je to Centire

46 inštitúcií z 23 európskych krajín sa stalo ambasádormi iniciatívy Startup Europe. 19. 3. 2018 v Paríži ich vymenovala iniciatíva Európskej komisie Startup Europe. 

Ich cieľom je demokratizovať start-upový fenomén tak, aby mal každý občan spravodlivú šancu stať sa úspešným podnikateľom bez ohľadu na to, kde v Európe sa nachádza. Tieto inštitúcie pomáhajú start-upom v prístupe ku všetkým ponúkaným príležitostiam na európskej úrovni a poskytujú informácie a rady o iniciatíve Startup Europe.

Prvých 46 členov skupiny Startup Europe Ambasadors z 23 krajín bolo vybraných na základe zapojenia týchto inštitúcií do projektu Európskej komisie Horizon 2020 alebo ich partnerstva v ďalších projektoch financovaných EÚ.

startup-europe-ambassadors

Viac informácií: Startup Europe Ambassadors