Slovak Investment Holding vstupuje do firmy GA Drilling

Slovak Investment Holding sa stal jedným z investorov v renomovanej slovenskej hi-tech firme GA Drilling. Tento obchodný krok bol pečatený podpisom investičnej zmluvy. Firma GA Drilling je svetovým priekopníkom vo vývoji inovatívnej technológie pre bezkontaktné vŕtanie a frézovanie na princípe elektrickej plazmy.

Na trhu otvára nové možnosti pre oblasti geotermálnej energetiky, ekologického uzatvárania vyčerpaných ropných vrtov, razenia tunelov a ťažby surovín.

ga-drilling-team

Spoločnosť GA Drilling (GAD) sa v tomto období nachádza v druhom kole série B navyšovania svojho základného imania. Cieľom je naplniť potenciál rastu firmy a uviesť na trh prvú aplikáciu technológie pre ťažobný priemysel. O podiel sa uchádzalo viacero významných investorov, medzi ktorými bola aj slovenská akciová spoločnosť Slovak Investment Holding (SIH). Minulý štvrtok bola v Berlíne k tejto investícii podpísaná zmluva medzi oboma spoločnosťami. Investičné zmluvy GAD podpísal zároveň aj s nemeckou investičnou skupinou, vedenou  Berlin Technologie Holding GmbH a s americkým investorom Tedom Halsteadom.

SIH je akciová spoločnosť v 100% vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných a súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva a obnoviteľných zdrojov energie, sociálnej ekonomiky a malých a stredných podnikov. Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. SIH financuje projekty tzv. návratnou formou, teda nie grantovým spôsobom.

Prevzaté/Viac informácií: SITA (Webnoviny.sk). Foto: GA Drilling