Návrh Stratégie hospodárskej politiky SR do roku 2030

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo návrh strategického dokumentu „Stratégia hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030“ a vyzýva na písomné stanoviská verejnosti k strategickému dokumentu a k správe o hodnotení strategického dokumentu. 

Dokument si môžete stiahnuť tu.

Verejné prerokovanie uvedených dokumentov sa uskutoční dňa 19. apríla 2018 o 14:00 hod. na Ministerstve hospodárstva SR.

slovak-flag

Zdroj: MH SR