Aktualizácia harmonogramu výziev pre OP VaI na rok 2018

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (na rok 2018) v implementácií Výskumnej agentúry.

Viac informácií: Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (na rok 2018) (PDF)

opvai_banner

Zdroj: PartnerskaDohoda.gov.sk