Informačné letáky (nielen) pre oblasť dopravy v programe Horizont 2020

Krátke, prehľadné a jasné. Také sú informačné materiály o rôznych oblastiach, ktoré sa dotýkajú prípravy a realizácie projektov programu Horizont 2020. Hoci niektoré sú špecifické pre oblasť dopravy, väčšina z nich je použiteľná pre akúkoľvek oblasť programu.

etna-2020-banner

Nižšie si môžete stiahnuť v PDF informačné materiály, ktoré pripravil podporný projekt ETNA 2020, ktorý združuje národné kontaktné body (NCP) pre oblasť dopravy,

Factsheets:

Leaflets: