EUON: Informácie o existujúcich nanomateriáloch na trhu EÚ

Monitorovacie stredisko Európskej únie pre nanomateriály (EUON) poskytuje informácie o existujúcich nanomateriáloch na trhu EÚ. Či už pripravujete politiky v tejto oblasti, ste spotrebiteľ alebo zastupujete priemysel či zelené mimovládne organizácie (MVO), informácie týkajúce sa monitorovacieho strediska ponúkajú zaujímavé čítanie o bezpečnosti, inováciách, výskume a použitiach nanomateriálov.

dg3hfkbwaaa0grd

EUON ponúka dve nové informačné databázy venované nanomateriálom a ich regulácií v rámci EÚ (i vo svete):

  1. NanoData: poskytuje informácie o výskume, publikáciách, nanotechnológiách, organizáciách hlásiacich sa k tejto tematike v Európe a vo svete, atď.
  2. eNanoMapper: uvádza dostupné informácie o bezpečnosti nanomateriálov.

Pre viac informácií navštívte EUON website. (Je aj v slovenskej verzií)

Zdroj: RNDr. Dušan Janičkovič, Národný kontaktný bod pre Horizont 2020: Nanotechnológie, pokročilé materiály, výrobné procesy a postupy