Stav investícií, kapitálu a výstupov zo spoločností v EÚ za 2017

Ročenka Invest Europe predstavuje podrobné štatistiky o stave investícií, kapitálu i výstupov zo spoločností za uplynulý rok. Desať rokov po finančnej kríze sa čísla opäť vrátili k výsledkom predkrízového obdobia pred rokom 2008.

edc-all-2017

Vybrané ukazovatele za rok 2017:

  • Celkové získavanie finančných prostriedkov (fundraising ) v roku 2017 dosiahlo 91,9 mld. EUR, čo predstavuje najvyššiu úroveň v Európe od roku 2006 a medziročný nárast o 12%. Počet fondov na získanie nového kapitálu sa zvýšil o 15% na 542.
  • Celková výška kapitálu investovaná do európskych spoločností v roku 2017 vzrástla medziročne o 29%. V objeme 71,7 mld. € je to druhá najvyššia hodnota v sledovaní a iba 4% pod maximom, ktoré bolo dosiahnuté v roku 2007. Počet spoločností, ktoré získali investície, vzrástol o 7% na takmer 7000, z čoho 87% bolo MSP.
  • Podobne ako v roku 2016, približne 3 800 európskych spoločností exitovalo investíciu. Podľa výšky bývalých majetkových investícií (odpredaj v obstarávacej cene) celková hodnota predstavovala 42,7 miliárd EUR, medziročný nárast o 7% a tretí najvyšší v uplynulom desaťročí.

V ročenke sa dozviete aj o štatistikách venture capital a private equity fondov v rámci EÚ. Nižšie dva grafy ukazujú geografické prehľad získaných prostriedkov za rok 2017 a v zátvorke za rok 2016.

edc-pe-2017

edc-vc-2017

Ročenka Invest Europe – 2017 European Private Equity Activity – je najkomplexnejším zdrojom dát ohľadne európskych investícií do súkromného kapitálu a investícií. S údajmi z roku 2017 o viac ako 1 250 európskych firiem súkromného kapitálu, pokrýva štatistika 89% kapitálu vo výške 640 miliárd EUR, ktorý je spravovaný na európskom trhu.

Analýza je spracovaná na základe European Data Cooperative (EDC), ktorá slúži ako jednotný vstupný bod pre členov asociácií súkromného kapitálu a rizikového kapitálu a ďalších prispievateľov v celej Európe. EDC prepája 3 000 firiem, 8 000 fondov, 64 000 portfóliových spoločností a 250 000 transakcií.

Zdroj/Viac informácií: Invest Europe