Informačný seminár k Seal of Excellence – národné financovanie štúdie realizovateľnosti pre SME Instrument (Bratislava, 6.9.2018)

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie Vás pozýva na informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzvam zameraným na podporu zapájania mikro, malých a stredných podnikov do programov EÚ s kódmi OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18 a OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19.

soe-2018-09-06.jpg

Informačný seminár je určený pre firmy, ktoré v predchádzajúcich výzvach európskej schémy SME Instrument (v rámci programu Horizont 2020) získali aspoň 12 bodov. Podujatie sa bude konať:

  • 6 . septembra 2018 (štvrtok) / Bratislava od 10:00
  • Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19 (vstup Mierová 17), zasadačka č. 27
  • Pozvánka a registrácia

Cieľom výziev je podporiť zapájanie MSP do programov EÚ, keďže v  minulosti neexistovala účinná forma takejto podpory MSP, v dôsledku čoho SR dosahovalo nízku mieru zapojenia MSP do programov EÚ. Výzvy sú zamerané na podporu zapojenia MSP do Fázy 2 SME Instrument (Nástroj pre MSP), a to prostredníctvom podpory činností súvisiacich s vypracovaním štúdie uskutočniteľnosti.

Seminár organizuje Ministerstvo hospodárstva SR.

Stiahnite si pozvánku: Seminár 6. septembra 2018, Bratislava (PDF)

Pozrite si tiež: