Bezplatný kurz na open access (otvorený prístup), Bratislava, 24-26.3.2020

Nový kurz „Úvod do otvoreného prístupu“ sa uskutoční 24-26.3.2020 na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Kurz je bezplatný a prebieha v slovenskom jazyku.

open-access-logo

V prvý deň je účastníkom kurzu priblížená problematika procesu vedeckej komunikácie a história spolu s vývojom otvoreného prístupu. V druhý deň sa zameria na práva a otvorené licencie, ďalej presadzovanie otvoreného prístupu a vzdelávanie. V tretí deň sa pozrie na dopady otvoreného prístupu na výskum a na záver dňa si celú problematiku otvoreného prístupu zopakuje.

Kurz vychádza z curricula organizácie UNESCO pre knihovníkov a vedeckých pracovníkov. Účastníci po úspešnom absolvovaní získajú certifikát Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Viac informácií a registrácia