Ako bude fungovať 5 misií v programe Horizont Európa?

Európska komisia zverejnila krátke video , ktoré predstavuje širokej verejnosti koncept tzv. misií programu Horizon Europe. Stanú sa jeho integrálnou súčasťou od roku 2021.

 

Podporené budú nasledovné oblasti (uvádzam v pôvodnom znení s odkazom na plánovanú agendu):

Viac informácií: Európska komisia