Povinnosti vyplývajúce z otvoreného prístupu programu Horizont 2020

Koordinátori projektov v programe Horizont 2020 ako aj 7. rámcového programu EÚ pre výskum a vývoj majú záväzky vyplývajúce z nariadenia Európskej komisie o otvorenom prístupe. Pozrite sa o čo ide…

Open Access mandát: všetky projekty H2020 musia zabezpečiť otvorený prístup ku všetkým recenzovaným vedeckým publikáciám, ktoré sú výsledkom projektových aktivít. Prístup by mal byť zabezpečený okamžite, alebo 6/12 mesiacov od publikovania v prípade platnosti embarga zo strany vydavateľa. Nedodržanie uvedenej doby môže viesť okrem iných opatrení k zníženiu grantu.

Open Research Data pilot: Projekty sa v určených oblastiach H2020 budú podieľať na pilotnom projekte, ktorého cieľom je sprístupniť základné dáta súvisiace s výstupmi projektov formou otvoreného prístupu, aby mohli byť využívané inými výskumníkmi, inovatívnymi odvetviami a občanmi. Pozrite si leták.

Potrebujete viac informácií? Pozrite si webináre na tému otvoreného prístupu a otvorených výskumných dát v Horizonte 2020.

Služby a nástroje: o tom, čo je open access sa dozviete viac tu.

Pozrite si video (OpenAIRE in 100 seconds / Vimeo)

openaire

Kontakt (NOAD) pre Slovensko:

Silvia Horáková
Kontaktná kancelária pre Open Access/Contact Office for Open Access
NOAD Slovensko pre projekt OpenAIRE/NOAD Slovakia for project OpenAIRE
Centrum vedecko-technických informácii SR/Slovak Centre for Scientific and Technical Information
Lamačská cesta 8/A, 81104, Bratislava
Tel: 00421 2 69 253 175
Email: silvia.horakova@cvtisr.sk

Infomácia prevzatá zo správy NOAD/CVTI SR v mene OpenAIRE, ktorý podporuje politiky Európskej komisie v oblasti otvoreného prístupu. Centrum vedecko-technických informácií SR je NOAD (National Open Access Desk) za Slovensko.


Ďalšie články o Open Access na InnoNews.blog: