Podpora pre otvorený prístup (open access) aj na Slovensku

Pre projekty programu Horizont 2020 platí už od polovice minulého roku povinnosť otvoreného prístupu (open access), o ktorom som už písal v predchádzajúcom príspevku. Na podporu tohto procesu Európska komisia financuje projekt OpenAIRE, ktorého slovenským zástupcom je CVTI SR. 23.10.2017 sa bude konať v Bratislave seminár pre túto oblasť.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) predstavuje tzv. Národného zástupcu v oblasti Open Access (National Open Access Desk, NOAD) v rámci projektu OpenAIRE 2020 (www.openaire.eu) na Slovensku. Našou úlohou je poskytovať Vám pomoc, informácie a rady ohľadom politiky Európskej komisie (EK) v oblasti otvoreného prístupu (OpenAccess, OA) a otvoreného vzdelávania (Open Scholarship), najmä čo sa týka Open Access Mandate a Open Research Data Pilot, ktoré sú súčasťou programu Horizont 2020 (H2020):

  • Open Access Mandate: Ako zrejme viete, všetky projekty H2020 musia zabezpečiť otvorený prístup ku všetkým recenzovaným vedeckým publikáciám, ktoré sú výsledkom projektových aktivít. Prístup by mal byť zabezpečený ideálne okamžite, alebo 6/12 mesiacov od publikovania v prípade platnosti embarga zo strany vydavateľa. Nedodržanie uvedenej doby môže viesť okrem iných opatrení k zníženiu grantu.
  • Open Research Data Pilot: Cieľom pilotného projektu Open Research Data Pilot je sprístupniť základné dáta súvisiace s výstupmi projektov formou otvoreného prístupu, aby mohli byť využívané inými výskumníkmi, inovatívnymi odvetviami a občanmi. Od roku 2017, sú všetky projekty s dátumom začiatku január 2017 a neskôr automaticky súčasťou programu Open Data Pilot. Projekty, ktoré začali skôr ako v januári 2017, ale sa týkajú niektorej z vybraných oblastí, sú tiež automaticky súčasťou pilotného programu. Zoznam vybraných oblastí nájdete na vyššie uvedených odkazoch. V prípade, že zdieľanie dát súvisiacich s Vaším projektom nie je vhodné, môžete zvážiť výnimku. Príručka Európskej komisie o pravidlách otvoreného prístupu k vedeckým publikáciám a výskumným údajom v programe Horizont 2020 (Guidelines to the Rules on Open Access to Scientific Publications and Open Access to Research Data in Horizon 2020) uvádza zoznam podmienok, ktoré umožňujú alebo vyžadujú, aby ste z pilotného projektu vystúpili.

Ako môže OpenAIRE pomôcť

OpenAIRE je iniciatíva financovaná EK a určená na podporu jej stratégií a na pomoc zainteresovaným výskumníkom, výskumným pracovníkom a koordinátorom projektov. Každý projekt EK má na portáli OpenAIRE (www.openaire.eu) svoju vlastnú stránku, kde sú uvedené informácie o projekte, publikáciách a výskumných dátach, či štatistiky súvisiace s projektom. Tieto informácie môžu byť voľne použité na účely vykazovania, vytvárania správ alebo zoznamov publikácií a štatistík.

OpenAIRE taktiež ponúka poradenské a terénne služby s cieľom informovať projektových a výskumných pracovníkov o politike EK, ako aj poskytnúť širšie poradenstvo ohľadom otvoreného vzdelávania v Európe i mimo nej, vrátane online zdrojov a školiacich materiálov, webových seminárov a workshopov. Rovnako je možné získať informácie prostredníctvom OpenAIRE newsletteru, OpenAIRE blogu alebo prostredníctvom odpovedí na často kladené otázky (FAQ) na webovej stránke OpenAIRE.

Našou úlohou ako zástupcu OpenAIRE na Slovensku je poskytovať pomoc, informácie a byť k dispozícii – online alebo osobne – Vám a všetkým, ktorí sa podieľajú na projektoch H2020. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa špecifických politík EK, problematiky otvoreného prístupu a otvorených dát vo všeobecných alebo špecifických prípadoch týkajúcich sa vykazovania projektov a technických požiadaviek, nás neváhajte kontaktovať na adrese: katarina.svitkova@cvtisr.sk alebo silvia.horakova@cvtisr.sk.

openaire

Taktiež by sme radi využili túto príležitosť a pozvali Vás na  Národný workshop OpenAIRE ktorý sa bude konať dňa 23. októbra 2017 v budove Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Workshop je určený predovšetkým koordinátorom projektov H2020 a FP7 a bude zameraný na otázky súvisiace s projektami a otvoreným publikovaním. Preto budeme veľmi radi, ak naše pozvanie príjmete a prídete. Prihlasovanie je už spustené TU. Účasť na workshope prisľúbila aj kolegyňa z Horizontu 2020 Mgr. Barbora Kubíková, ktorá sa venuje právnym otázkam spojeným s projektami H2020 a bude Vám k dispozícii počas podujatia v prípade Vašich otázok.

Bližšie informácie o workshope, a tiež všeobecné aj praktické informácie o otvorenom prístupe a otázkach s ním súvisiacich nájdete na webovej stránke http://openaccess.cvtisr.sk/.

Prevzaté/Kontakt pre OpenAIRE:

Katarína Svitková, Kontaktná kancelária pre Open Access
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
Tel.: +421 2 69253 175
e-mail: katarina.svitkova@cvtisr.sk
http://openaccess.cvtisr.sk


Ďalšie články o Open Access na InnoNews.blog: