WeGate: Podpora pre ženy – podnikateľky

Ak ste podnikateľka a chcete nadviazať nové kontakty a získať nových obchodných partnerov, či prístup k podporným organizáciám a dostávať pravidelné informácie, správy a oznamy o podujatiach na budovanie sietí, WEgate je možno platformou pre vás.

wegate

Na stránkach nájdete informácie o tom, ako si založiť podnik, ako ho budovať, ako získať prístup k financiám a sieťam, partnerskej podpore a mentorstvu, informáciám o podujatiach pre ženy a podniky, ako aj k prepojeniam na miestne organizácie, ktoré sa venujú podnikaniu žien, ktoré vám pomôžu s realizáciou vášho projektu kdekoľvek v Európe.

Zdroj/Viac informácií: WeGate.eu