Societal and Environmental Challenges in the Field of Innovation and Technology (Bratislava, 22.5.2018)

CVTI SR organizuje medzinárodnú konferenciu Societal and Environmental Challenges in the Field of Innovation and Technology, ktorá sa uskutoční dňa 22. mája 2018 v hoteli Tatra v Bratislave.

2018-05-22-event

Informácia od organizátora:

V rámci konferencie by sme zároveň radi upriamili Vašu pozornosť na workshop HubIT – Technology with and for society, ktorý bude prebiehať v čase od 14:00 do 16:00. Cieľom tohto workshopu je podnietiť spoluprácu medzi IKT komunitou a spoločensko-vednou komunitou. Takáto spolupráca môže prispieť k spoločensky zodpovednému výskumu a vývoju v oblasti digitálnych technológií, ako aj k zavádzaniu takých inovatívnych technologických riešení, ktoré budú reagovať na celospoločenské výzvy a problémy.

Na workshope: 1. predstavíme projekt HubIT a koncept zodpovedného výskumu a vývoja; 2. uvedieme nástroje, ktoré v rámci neho vyvíjame; 3. budeme spolu nastavovať spoluprácu medzi IKT komunitou a spoločensko-vednou komunitou a 4. predstavíme reálne príklady takých digitálno-technologických riešení, nástrojov, či projektov, ktoré sa nesú v duchu spoločenskej zodpovednosti a prinášajú riešenia konkrétnych spoločenských výziev.

V závere podujatia prebehne matchmaking, v rámci ktorého môžete zdieľať svoje kontakty a skúsenosti s účastníkmi z oboch oblastí a spolu nachádzať možnosti aktívnej spolupráce, všetko v záujme inovatívneho a spoločensky zodpovedného digitálno-technologického rozvoja pre nás aj budúce generácie.

Viac informácií:  Societal and Environmental Challenges in the Field of Innovation and Technology

Ak Vás naše podujatie oslovilo, zaregistrujte sa, prosím, tu. Podujatie bude prebiehať v anglickom jazyku.