Nové pravidlá pre európsku ochrannú známku

Od 1. októbra 2017 platia nové pravidlá pre predkladanie žiadosti o európsku ochrannú známku (EU trade mark – EUTM). Požiadavka na grafickú reprezentáciu sa už pri podávaní prihlášky na ochranné známky nebude plošne uplatňovať.

Nová regulácia umožňuje chrániť aj elektronické reprezentácie ochranných známok vo forme slov, zobrazení, vzorov, tvarov, umiestnení, farieb, zvuku, multimédií, pohybu či hologramu.

Novinkou je aj EU Certification Mark, ktorá preukazuje zhodu s príslušnou legislatívou, normami či vlastníctvo certifikátu.

Ďalšie novinky sú spojené s predkladaním žiadostí, prekladmi a prechodnými opatreniami.

eutm_10-2017

Viac informácií nájdete vo videu (dĺžka 3:30 min):

Zdroj a ďalšie informácie: EUIPO