Výročná konferencia APVV 2017 (Bratislava, 3.10.2017)

Agentúra na podporu výskumu a vývoja Vás pozýva na výročnú konferenciu, ktorá sa uskutoční 3. 10. 2017 pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej. Na konferenciu sa môžete prihlásiť do 29. 9. 2017.

apvv_konf_2017

Ďalšie informácie a registrácia: Webstránka podujatia