Zdroje financovania schém SME Instrument a Fast Track to Innovation

Rozpočty pre iniciatívy na uvedenie inovatívnych produktov na trh – SME Instrument (pre jednotlivé MSP) a Fast Track to Innovation (pre partnerstvá firiem s možnou účasťou výskumných hráčov) sú, vzhľadom na obrovské sumy, zložené z príspevkov jednotlivých generálnych riaditeľstiev Európskej komisie a rozdelené podľa tematických priorít programu.

Samozrejme veľkosť rozpočtu nemusí znamenať automaticky vyššiu šancu na schválenie projektu. Analýzu výsledkov pre SME Instrument podľa tém fázy 1fázy 2 z uzávierky spred roka nájdete na InnoNews.

Grafy nižšie zobrazujú distribúciu zdrojov podľa tematickej priority a generálneho riaditeľstva EK tak, ako boli schválené na roky 2014-2016. Zároveň je z nich zrejmé aká proporcia projektov bude v jednotlivých tematických oblastiach financovaná.

Po kliknutí na graf sa otvorí vo väčšom rozlíšení. Zdroj: European Parliamentary Research Service.

h2020_implementation_smeinst

h2020_implementation_fti

Vysvetlivky ku grafom:

Generálne riaditeľstvá EK:

 • DG RTD: DG Research and Innovation 
 • DG CNECT: DG Communications Networks, Content and Technology 
 • DG GROWTH: DG Internal Markets, Industry, Entrepreneurship and SMEs 
 • DG HOME: DG Migration and Home Affairs 
 • DG ENER: DG Energy 
 • DG MOVE: DG Mobility and Transport 
 • DG AGRI: DG Agriculture and Rural Development 

Tematické oblasti programu H2020:

 • LEIT I: Informačné a komunikačné technológie
 • LEIT II-III-IV-V: Moderná výroba a materiály, biotechnológia a nanotechnológie, biotechnológie
 • LEIT VI: Vesmír
 • SC1: Zdravie a kvalita života
 • SC2: Potravinová bezpečnosť a udržateľné využívanie biologických zdrojov
 • SC3: Udržateľná energia
 • SC4: Ekologická a integrovaná mobilita (Doprava)
 • SC5: Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • SC6: Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • SC7: Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov

Obe schémy budú pokračovať aj v období 2018-2020.

Viac informácií o SME InstrumentFast Track to Innovation.