Eurofondy vysvetlené jednoducho a stručne v 5 krokoch

Na Slovensko z Európskej únie príde na podporu menej rozvinutých regiónov do roku 2020 približne 15 miliárd eur – to je na každého občana, približne 3 tisíc eur. Zastúpenie Európskej komisie v SR pripravilo prehľad, ako čerpanie eurofondov prebieha. Samozrejme v ideálnom prípade…

  1. Európska komisia a Slovensko sa dohodnú na prioritách financovania
  2. Európska komisia schváli operačné programy
  3. Slovenské orgány nastavia výberový proces projektov
  4. Po vyhodnotení projektov podpíšu slovenské riadiace orgány s úspešnými predkladateľmi zmluvy
  5. Európska komisia zaplatí realizované projekty

Viac v článku: Eurofondy vysvetlené jednoducho a stručne v 5 krokoch

ktomaza-1500581336-42

Viac nájdete na stránke Zastúpenia EK v SR.