APVV rozdeľuje prvé prostriedky na projekty

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyčlenila 33 miliónov eur pre 154 rôznych vedeckých projektov z celého Slovenska. Štvrť milióna eur pridelila napríklad aj dvom projektom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave či trom rôznym ústavom Slovenskej akadémie vied.

Ako uviedla pre TASR Katarína Hamerlová z komunikačného odboru Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR, v priebehu tohto týždňa poskytne APVV riešiteľom prvú časť finančných prostriedkov vo výške 4.680.422 eur.

Zmluvy s úspešnými riešiteľmi projektov v rámci všeobecnej výzvy zverejnila APVV v Centrálnom registri zmlúv. “Celkový objem finančných prostriedkov na celé obdobie riešenia projektov, teda do roku 2021, je 33 miliónov eur,” objasnila Hamerlová.

Najvyššia suma, ktorú dostali jednotlivé inštitúcie, je vyčíslená na 250.000 eur. Získalo ju desať projektov. Ide napríklad o projekt spoločnosti Kinex Bearing, a. s., so sídlom v Bytči na výskum a vývoj progresívnej konštrukcie uloženia vysokootáčkového rotora v strojoch pre výrobu priadze, spoločnosť Spinea Technologies, s. r. o., z Prešova dostala financie na výskum mechanických uzlov s vysokými nárokmi na presnosť. Štvrť milióna eur APVV pridelila napríklad aj dvom projektom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave či trom rôznym ústavom Slovenskej akadémie vied (SAV).

Lehota na riešenie projektov je rôzna, vo viacerých prípadoch uplynie najneskôr do 30. júna 2021. Poskytovateľ je podľa zmluvy oprávnený vo výnimočných prípadoch schváliť predĺženie tejto lehoty, najviac však o šesť mesiacov tak, aby celkový čas na riešenie projektu nepresiahol 48 mesiacov.

Prečítajte si tiež:

apvv_building

Zdroj obrázku:  Ivan Majerský, Pravda

Prevzaté z TASR