APVV vyhlasuje výzvu na výskumné projekty za 33 mil. eur

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja s uzávierkou 4.12.2017. Celkový objem finančných prostriedkov určený na celé obdobie riešenia projektov podporených v tejto výzve bude 33 mil. EUR.

Verejná výzva VV 2017 nemá obmedzenia týkajúce sa vecného zamerania projektov výskumu a vývoja (ďalej len „projekt“). Ich zameranie, ciele a vecnú náplň výskumu a vývoja určuje žiadateľ. Základnou snahou agentúry je zvýšiť kvalitu výskumu a vývoja prostredníctvom súťaže všetkých žiadateľov v konkurenčnom prostredí so zreteľom na priority vládou schválenej stratégie pre oblasť výskumu a vývoja „Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky“.

Žiadateľ bude v predloženom projekte sám indikovať odbor vedy a techniky, do ktorého žiadosť patrí. Žiadosti môžu predkladať slovenské právnické osoby a slovenské fyzické osoby – podnikatelia bez obmedzenia príslušnosti k sektoru výskumu a vývoja.

Dátum vyhlásenia výzvy je 3.10.2017, dátum ukončenia výzvy je 4.12.2017.

Viac informácií tu (APVV).

apvv_building

Zdroj obrázku:  Ivan Majerský, Pravda