SOVVA ponúka 10 rád pre vedu na Slovensku

Veda na Slovensku potrebuje priestor na rast a viac otvorenosti, tvrdí Daniel Straka (výkonný riaditeľ) a Petra Lipnická (predsedníčka správnej rady) zo Slovenskej organizácie pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA).

Navrhujú 10 rád pre vedu na Slovensku:

  1. Kvalitná veda potrebuje kvalitné vzdelávanie
  2. Potrebujeme vedcov, ktorí sú mobilní
  3. Potrebujeme atraktívny výskumný ekosystém
  4. Potrebujeme otvorený výskumný ekosystém
  5. Potrebujeme stabilné výskumné prostredie
  6. Potrebujeme investovať do excelentnosti
  7. Potrebujeme vytvárať intelektuálne podnetné prostredie
  8. Potrebujeme sa plnohodnotne zapojiť do európskeho výskumného priestoru
  9. Potrebujeme zlepšiť tok znalostí a spoluprácu medzi vedou a priemyslom
  10. Potrebujeme zvýšiť záujem o kariéru vo vede

Podrobnejšie rozpracovanie vyššie uvedených bodov nájdete tu (SME.sk)

f6ad213532c39f29b3b9f6bca76b9f2b