EÚ hľadá expertov pre hodnotenie inovačných projektov (FTI)

Od roku 2018 bude pod hlavičkou European Innovation Council opäť pokračovať schéma Horizont 2020 s názvom Fast Track to Innovation (FTI), pilotne testovaná v období 2015 – 2016. Ide o schému, ktorá podporuje rýchly prechod inovácií na trh a z tohto dôvodu kladie dôraz na významné zastúpenie priemyslu v konzorciách.

V tejto súvislosti plánuje Európska komisia aktualizovať databázu expertov na hodnotenie projektov FTI a vyzýva nových hodnotiteľov, aby sa prihlásili.

Ďalšie informácie nájdete tu:

FTI

Použité informácie z H2020.cz.