Ako oceňovať duševné vlastníctvo? Zaujímavé publikácie Technologického centra AV ČR

Znalosť komerčnej ceny duševného vlastníctva je pre firmy dôležitá. Cena intelektuálneho vlastníctva predurčuje stratégiu toho, ako najlepšie zvládnuť túto myšlienku.

intellectual-property-rights

Výpočet alebo kvalifikované ocenenie hodnoty duševného vlastníctva je tiež dôležitým parametrom pri predaji, kúpe alebo zlúčení spoločností, vyjednávaní licencií, bankových pôžičkách atď.

Tento materiál, ktorý je publikovaný Technologickým centrom AV ČR vďaka Európskemu asistenčnému pracovisku pre práva duševného vlastníctva, Vám stručne predstaví hlavné spôsoby oceňovania duševného vlastníctva pre vaše vlastné obchodné potreby.

Stiahnite si publikáciu: Oceňování duševního vlastnictví (PDF).

Publikácie pripravené Technologickým centrom AV ČR:


Viac na InnoNews: