Skrátenie termínu pre podanie návrhov v poslednej výzve 2017 SME Instrument – Fáza 1

Európska komisia posúva termín predkladania návrhov pre fázu 1 SME Instrument o jeden deň. Termín poslednej uzávierky tak bude 7.11.2017. Viac informácií o výzve nájdete tu. Prečítajte si tiež o plánoch SME Instrument na roky 2018-2020.

smeinst_new_deadline2017

Viac o SME Instrument (tu na InnoNews):