Za tri roky schéma SME Instrument zafinancovala takmer 2500 európskych firiem, z toho 9 slovenských

Za prvé tri roky fungovania schémy SME Instrument (od roku 2014) bolo z predložených vyše 31000 návrhov projektov, z ktorých bolo vybratých takmer 2500 firiem, ktoré si rozdelilo takmer 900 miliónov eur. Medzi úspešných sa prebojovalo aj 9 slovenských firiem.

smeinst_stats_2014-16

Tieto aj ďalšie zaujímavé štatistiky prináša nová publikácia “Horizon 2020 SME Instrument impact report”, ktorá sa zameriava na analýzu prvých troch rokoch fungovania schémy SME Instrument a jej dopad na zúčastnené firmy.

Vybrané štatistiky:

  • podaných viac než 31 000 návrhov projektov
  • vyhodnotených 21 uzávierok (cut-off dates)
  • financovanie získalo 2457 firiem z 36 krajín
  • rozdelených bolo 882 mil. € (93 mil. € pre fázu 1 a 789 mil. € pre fázu 2)
  • priemerné financovanie projektu vo fáze 2 je 1,6 mil. €
  • priemerná úspešnosť podaných projektov pre fázu 1 je 8,4% a pre fázu 2 je 5,5%
  • vyššia úspešnosť projektov podaných do fázy 2, ktoré úspešne ukončili fázu 1 – táto dosahuje približne 8%
  • 94% projektov pre fázu 1 a 82% pre fázu 2 bolo predložené jedinou firmou (bez partnerstva/konzorcia)
  • výrazný podiel na financovaní majú malé a mladé firmy – takmer polovica sú mikrofirmy (do 9 zamestnancov) a 15% sú firmy, ktoré ešte nemajú tržby (pre-revenue companies)
  • slovenské firmy získali 9 projektov (Pozn.: V sledovanom období to bolo len 9 firiem vo fáze 1. Prvý projekt pre fázu 2  so slovenskou účasťou bol zazmluvnený až v roku 2017) – pozrite si zoznam slovenských projektov.

SME Instrument je súčasť programu Horizont 2020, ktorého hlavným cieľom je podporiť inovatívne európske firmy pri uvedení prelomových inovácií na trh vo forme nových produktov alebo služieb. Počas trvania programu (2014-2020) investuje 3 miliardy eur do vyše 7000 nádejných malých a stredných podnikov. Viac o schéme SME Instrument …

Pre viac informácií si stiahnite aj kompletný dokument: Horizon 2020 SME Instrument impact report.