Nový európsky portál EIPP prepája projekty a investorov

Európsky portál investičných projektov (EIPP) zriadila Európska komisia s cieľom zabezpečiť väčšiu transparentnosť európskych investičných príležitostí. Je súčasťou Investičného plánu pre Európu a je určený na podporu investícií do reálnej ekonomiky.

EU-investment-portal

Portál ponúka súkromným i verejným navrhovateľom projektov v EÚ vhodný spôsob zvýšenia viditeľnosti ich investičných projektov – stačí vyplniť a odoslať formulár projektu.

EIPP bude zviditeľňovať tieto projekty štruktúrovaným a užívateľsky prívetivým spôsobom priťahujúcim investorov, ktorí budú môcť obohatiť svoje portfóliá väčším množstvom európskych projektov.

Pre koho je EIPP určený:

  • Ste navrhovateľ projektov so sídlom v EÚ a hľadáte potenciálnych investorov na globálnej úrovni? Zaregistrujte svoj projekt na Európskom portáli investičných projektov (EIPP) a zvýšte jeho viditeľnosť v rámci rozsiahlej siete medzinárodných investorov. Začnite už dnes – predložte svoj projekt.
  • Alebo ste investor, ktorý hľadá investičné príležitosti v oblastiach, ako sú energetická účinnosť, doprava, zdravotná starostlivosť, energia z obnoviteľných zdrojov, širokopásmová infraštruktúra alebo financovanie MSP? Na Európskom portáli investičných projektov nájdete široký výber kvalitných projektov.

Viac informácií