Právna analýza povinností otvoreného prístupu v H2020

Pre projekty H2020 platí už od polovice minulého roku povinnosť otvoreného prístupu (open access), o ktorom som už písal v predchádzajúcom príspevku. Pre organizácie, na ktoré sa táto povinnosť vzťahuje určite ocenia právnu analýzu, ktorú pripravilo Technologické centrum AV ČR v najnovšom vydaní časopisu Echo. Zaoberá sa okrem iného aj problematikou verejných licencií, rozširovania či ochrany osobných údajov. Kompletný časopis Echo 05/2016 si môžete stiahnuť tu.