Od júla platí v Horizonte 2020 nová povinnosť pre otvorený prístup

Od júla 2016 platí plošne pre všetky nové projekty programu Horizont 2020 povinnosť uplatňovať otvorený prístup k výskumným dátam (Open Access). Prečítajte si nižšie o čo ide, keď budete pripravovať nové projekty, alebo sa stanete súčasťou konzorcia, aby ste predišli prípadným prekvapeniam.

openaccess

Aktualizovaný pracovný program na rok 2017 prináša zásadnú novinku spočívajúcu v zavedení povinnosti otvorene a bezplatne sprístupňovať výskumné dáta vytvorené vo všetkých projektoch Horizont 2020, t.j. už nie len vo vybraných pilotných projektoch.

Táto povinnosť sa bude týkať všetkých projektov vyplývajúcich z výziev vyhlásených po 26. júli 2016; výnimkou sú nástroje, v ktorých ku generovaniu výskumných dát nedochádza (napr. SME Instrument fáza 1, COFUND, ERC Proof of Concept, ERA-Nety, pri ktorých nedochádza k vytváraniu výskumných dát).

Zmyslom tejto zmeny je umožniť komukoľvek bezplatne získať, vyťažovať, použiť, reprodukovať a šíriť výskumné dáta vytvorené v projektoch Horizont 2020; ide najmä o výskumné dáta slúžiace ako podklad pre recenzované vedecké publikácie. Naďalej je umožnené sa z tejto povinnosti vyviazať, podmienkou ale je odôvodniť svoj zámer v projekte vytvorená výskumná dáta nesprístupniť.

Detaily k tejto zmene sú uvedené tu (s. 16-17) a tu (s. 39).

Informačný leták EK k otvoreným výskumným dátam tu.

Text pod grafikou je prevzatý a preložený zo stránok TC AV ČR.

One thought on “Od júla platí v Horizonte 2020 nová povinnosť pre otvorený prístup

Komentáre sú uzavreté.