Nominácie na European Inventor Award možné podať do 12.10.2016

Prestížna európska cena Európskeho patentového úradu pre najlepších vynálezcov “European Inventor Award” otvorila prihlášky do budúcoročného vyhlasovania ceny. Na cenu je možné nominovať výskumníkov z akejkoľvek technologickej oblasti.

European Inventor Award 2016
Anton van Zanten, víťaz European Inventor Award 2016 v kategórii “Lifetime Achievement” na udeľovaní cien v Lisabone 9.6.2016.

Cena bude udelená v piatich kategóriách:

  1. priemysel,
  2. výskum,
  3. malé a stredné podniky,
  4. celoživotné dielo
  5. cena pre výskumníkov mimo Európy.

Nominácie do vyhlásenia EIA 2017 je možné podávať na tejto adrese.

Video z minulého ročníka:

Uzávierka registrácií je 12.10.2016