Aktualizovaný prehľad konzultácií programov EÚ

Pre viaceré európske iniciatívy a programy majú otvorené konzultácie k príprave ďalších programov. Zúčastniť sa ich môžete na príslušných internetových odkazoch …

Zoznam konzultácií:

TÉMA UZÁVIERKA WEB
Pracovný program 2018-2020 SC2 (Potraviny, poľnohospodárstvo, vodné a biohospodárstvo) Uzavretá LINK
Verejná konzultácia k návrhu EÚ pravidiel pro obozretné používanie antimikrobiálnych látok v ľudskej medicíne 5.9.2016 LINK
Strednodobé hodnotenie programu LIFE 9.9. 2016 LINK
Bezpečnosť aplikácií 15.9.2016 LINK
Konzultácie k prioritám výskumu v oblasti aktívneho a zdravého starnutia (EIP AHA) 16.9.2016 LINK
Verejná konzultácia ‘Výskum pre spoločnosť’ projektu CIMULACT 3.10.2016 LINK
Spoločné programovanie v oblasti metrológie (EMPR a EMPIR) 7.10.2016 LINK
Program “Prevencia a boj proti trestnej činnosti”(ISEC) 2007-2013 13.10.2016 LINK
Program “Prevencia, pripravenosť a riadenie následkov terorizmu a iných bezpečnostných rizík” (CIPS) 2007-2013 13.10.2016 LINK
2. program partnerstva európskych a rozvojových krajín pre klinické testoch (EDCTP2) 2014-2016 15.10.2016 LINK
Verejná konzultácia k strednodobému hodnoteniu EIT 14.11.2016 LINK

Informácie prevzaté zo stránky CZELO.cz