Európska rada pre inovácie (EIC): Kompletné odporúčania expertov

Nezávislá Skupina inovátorov na vysokej úrovni, v rámci ktorej pôsobí aj Slovák Martin Bruncko, uverejnila odporúčania, v ktorých sa uvádza, ako by Európska inovačná rada (European Innovaton Council, EIC) mala podporovať a financovať prelomové inovácie od začiatku až po zvyšovanie. Publikácia uvádza štyri hlavné faktory, ktoré prelomovým inováciám v Európe: financovanie, povedomie, rozsah a talent. Informuje SLORD.

eic-fast

Odporúčania reflektujú na potrebu zjednodušeného a flexibilnejšieho financovania, napríklad prostredníctvom poskytovania grantov, pôžičiek a kapitálových investícií v kombinácii, ktorá je prispôsobené potrebám inovátora.

Prostredníctom financovania z EIC by sa mali stimulovať súkromné investície na urýchlené zvyšovanie. Odporúčania sa týkajú aj potreby zvýšenia povedomia o úspechoch Európy v oblasti inovácií a využívaní európskych ekosystémov, aby vysoko inovatívne spoločnosti mohli využívať odborné znalosti a partnerstvá z celej Európy. Navrhované odporúčania by mali byť zohľadnené aj v rámci procesu finalizácie nadchádzajúceho 9. rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie.

Odporúčania boli prvýkrát predstavené francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi na Svetovom ekonomickom fóre v Davose, ktorý podobne vyzval na vytvorenie Európskej inovačnej agentúry.

Prevzaté zo SLORD.sk

Pozrite si tiež viac informácií: