Crowdfunding pre financovanie inovácií

Na financovanie inovačných projektov je možné využiť okrem grantov a štandardných finančných nástrojov aj alternatívne možnosti financovanie, vrátane crowdfundingu. Iniciatíva Crowdfunding4Innovation združuje platformy pre crowdfunding, ako aj analýzu stavu jednotlivých členských krajín.

what-is-the-potential-of-702x336

Typy alternatívneho financovania pre inovácie (na základe publikácie “University of Cambridge; Ernst & Young, 2015. Moving Mainstream – The European Alternative Finance Benchmarking Report”):

  • Peer-to-peer Consumer Lending – dlhové transakcie medzi jednotlivcami
  • Peer-to-peer Business Lending – dlhové transakcie medzi jednotlivými alebo inštitucionálnymi investormi a existujúcimi firmami
  • Equity-based Crowdfunding – predaj registrovaných cenných papierov firmami investorom
  • Reward-based Crowdfunding – poskytnutie podpory príjemcom hmotných nefinančných odmien, výrobkov alebo služieb výmenou za príspevky
  • Donation-based Crowdfunding – právne nezáväzná finančná povinnosť, ktorú poskytujú príjemcovia donorom: darcovia neočakávajú finančné alebo iné výnosy
  • Mini-bonds – Typ dlhového cenného papiera, ktorý zvyčajne vydávajú malé podniky, často prostredníctvom crowdfunding platformy
  • Invoice trading – Firmy predávajú faktúry alebo pohľadávky (dlhy, nevyrovnané transakcie alebo iné peňažné záväzky) individuálnym alebo inštitucionálnym investorom so zľavou na zvýšenie pracovného kapitálu

Slovensko štandardne príliš neexceluje. Iniciatíva spomína dve platformy, ktoré u nás fungujú: www.crowdberry.sk a www.dobrakrajina.sk.

Ďalšie informácie a odkazy: