7 typických chýb pri výpočte osobných nákladov v programe Horizont 2020

Personálne náklady vo všeobecnosti tvoria väčšinu rozpočtu projektu v programe Horizont 2020. Preto sú to aj najčastejším zdrojom potenciálnych chýb a omylov. Zložitosť pravidiel oprávnenosti a rôzne výnimky sú hlavnými dôvodmi, prečo väčšina príjemcov robí chyby pri výpočte oprávnených nákladov na zamestnancov vo svojich projektoch H2020.

V blogu G. Kitleya z Europe Media nájdete stručne popísaných 7 najčastejších otázok, ktoré si potrebuje zodpovedať pre správny výpočet personálnych nákladov:

  1. Aký je oprávnený základný plat?
  2. Aké ďalšie daňové alebo vecné dávky možno pripočítať k základnému platu?
  3. Rozpočtový rok alebo mesačný výpočet?
  4. Ktoré produktívne hodiny by sa mali používať?
  5. Aká je oprávnená hodinová sadzba?
  6. Kedy a prečo potrebujete výkazy práce?
  7. Aké sú oprávnené personálne náklady?

euro-budget

Pre bližšie informácie kontaktujte národné kontaktné osoby (NCP) pre oblasť finančných a právnych otázok. Kontakty nájdete tu …