Výzva pre satelity na nízkych orbitoch

Európska komisia vyhlásila výzvu za 10 mil. eur pre nové nízkonákladové prístupy k riešeniu vesmírnej infraštruktúry a služby určené pre ľahké satelity. Výzva bude realizovaná formou Horizon 2020 Prize.

Uzávierka výzvy je v decembri 2020.

eic-prize-space-2018

Bližšie informácie …