Výzva Horizont 2020 na projekty pre energetickú efektívnosť

Európska komisia dnes vyhlásila výzvu na predkladanie návrhov zameraných na energetickú efektívnosť pre zákazníkov, v budovách, verejnej správe a priemysel. Na roky 2018-2019 bude z programu Horizont 2020 k dispozícii 212 miliónov eur. 

h2020_ee_wp18-20_digital_copy_h2020_ee_wp18-20_digital

Prioritné oblasti pre roky 2018-2019:

buildings renovation; integrated home renovation services; next-generation of energy performance assessment & certification; heat/cold recovery of industrial waste; capacity building for energy audits; mainstreaming of energy efficiency financing and its further innovation; project development assistance; new energy labelling, modelling energy efficiency & energy demand; supporting public authorities to implement the Energy Union; mitigating household energy poverty; role of consumers in changing the market; and enabling the next-generation of smart services integrating energy efficiency.

Ďalšie informácie: