InvestmentRound: Investičná podpora pre energetické firmy až do 5 mil. €

Európska energetická platforma KIC InnoEnergy vyhlasuje nový podporný program, v ktorom môžu stredné a veľké firmy na projekt z oblasti udržateľnej energie získať až 5 miliónov eur. Popri súťaži PowerUp!, určenej pre začínajúcich podnikateľov, vyhlasuje európska energetická platforma InnoEnergy ďalší podporný program. Uzávierka prihlášok je 23. októbra 2017.

investment-rounds_june202017

Investment Round 2017 je určený pre stredne veľké firmy a korporácie, ktoré doň môžu prihlásiť inovatívne projekty zamerané na využívanie udržateľnej energie s plánovaným uvedením produktu alebo služby na trh do 5 rokov.

InnoEnergy ponúka firmám pomoc vďaka svojej európskej sieti 160 partnerov, znalosť medzinárodného trhu aj zákazníkov. Finančná investícia pre prihlásené projekty môže dosiahnuť až 5 miliónov eur.

InnoEnergy ako vedúca európska inovačná platforma pre podporu manažmentu trvalo udržateľnej energie,  hľadá  pre zapojenie do svojho investičného programu Investment Round 2017 inovatívne projekty z nasledujúcich oblastí:

  • obnoviteľné energie
  • alternatívne energie
  • čistá fosílna energia
  • spoľahlivá jadrová energia
  • udržateľná spotreba energie v domácnostiach a v priemysle
  • efektívne skladovanie a distribúcia energie
  • inteligentné domy, budovy a mestá
  • energetická bezpečnosť

Video o súťaži:

Prihláška a ďalšie informácie: www.investmentround.innoenergy.com

Prevzaté / Viac informácií: InvestmentRound od InnoEnergy: podpora pre firmy do 5 mil. € (Webnoviny.sk)