Séria národných webinárov k programu Horizont Európa a ďalším aktivitám pre inovácie a výskum

Národná kancelária Horizontu a CVTI SR pripravujú viaceré webináre pre prípravu projektov v oblasti výskumu a inovácií. Aktuálne je v ponuke 5 zaujímavých webinárov.

28.9.2021: Webinár: Nové granty Európskej výskumnej rady – príležitosti pre individuálnych vedcov a výskumné tímy, ktoré ponuka ERC v roku 2022. Registrácia je otvorená do 27.9.

30.9.2021Webinár: Príležitosti pre vesmírny výskum a inovácie v rámci EÚ organizovaný v spolupráci so Slovenskou vesmírnou kanceláriou, ktorý predstaví výskumno-inovačné príležitosti pre oblasť Vesmír predovšetkým prostredníctvom programov Horizont Európa a Vesmírneho programu Únie. Registrácia je otvorená do 29.9.

1.10.2021Národná konferencia o akademickej a výskumnej integrite, ktorú organizuje CVTI SR v spolupráci so STU v Bratislave. Konferencia bude v hybridnej forme, to znamená, že zúčastniť sa konferencie je možne fyzicky alebo online. V oboch prípadoch je nutná registrácia.

13.10.2021: Workshop na prípravu rozpočtu projektov programu Horizont Európa Workshop bude zameraný na projektové návrhy typu výskumno-inovačná akcia (Research & Innovation Action) a inovačná akcia (Innovation Action). Budú predstavené základné rozpočtové položky a typy nákladov, s ktorými sa môžete pri príprave rozpočtov týchto projektov stretnúť. Cieľovou skupinou workshopu sú všetky subjekty plánujúce sa zúčastniť výziev typu RIA a IA. Na podujatie je potrebne sa registrovať najneskôr do stredy 6.10.2021

22.10.2021Webinár k predkladaniu krátkych návrhov do schémy EIC Accelerator pre inovatívne technologické firmy spojený s panelovou diskusiou, na ktorej úspešná firma a hodnotiteľ v tejto schéme porozprávajú o svojich skúsenostiach s novou schémou EIC Accelerator. Registrácia je otvorená do 20.10.

Zdroj: CVTI SR