Vzor timesheet-u v programe Horizont Európa

Európska komisia zverejnila vzor čestného vyhlásenia o odpracovaných dňoch pre projekty Horizont Európa. Tento vzor, ​​ktorý spĺňa minimálne požiadavky na zaznamenávanie odpracovanej doby v projektoch, je možné využiť zamestnancami pracujúcimi výhradne na projekte i zamestnancami pracujúcimi aj na iných aktivitách a projektoch.

Stiahnite si vzor timesheet-u.

Klasické výkazy práce (timesheets) je možné v projektoch Horizont Európa využívať aj naďalej (hodiny tu vykázané bude na účely reportu Európskej komisii len nutné previesť na dni).

Viac informácií k osobným nákladom a zaznamenávanie odpracovanej doby v Horizont Európa môžete nájsť v Modelovej dohode o grante (čl. 6 a čl. 20), prípadne v Anotovanej modelovej dohode o grante. Aktuálna verzia dokumentov môžete nájsť tiež na portáli FTO v sekcii “Reference Documents“.

Na rozdiel od Horizont Európa, v projektoch Horizont 2020 je nutné zaznamenávať počty odpracovaných hodín na projekte (nie dní), Európska komisia zverejnila vzor výkazu práce (timesheets) odrážajúce minimálne požiadavky (tu) a povinný vzor čestného vyhlásenia, ktorý je využiteľný pre zamestnancov pracujúcich výhradne na projekte Horizont 2020 (tu). Viac informácií môžete dohľadať Modelovej dohode o grante, prípadne v Anotovanej modelovej dohode o grante pre Horizont 2020 (tentokrát čl. 6 a čl. 18).

Prevzaté zo stránky h2020.cz.