Príručka európskeho financovania pre turizmus

Európska komisia pripravila prehľad možností financovania z európskych zdrojov pre oblasť turizmu s cieľom posunúť sa k digitálnejšej, udržateľnejšej a inkluzívnejšej EÚ.

Pozrite si Guide on EU funding for tourism