Webináre Európskej komisie pre program Horizont Európa

Európska komisia pripravuje viacero webinárov pre program Horizontu Európa na tému centrálneho portálu, ako sa vyhnúť chybám pri vykarovaní nákladov a propagácia výsledkov výskumu.

Pripravované webináre: