Európska rada pre výskum už zafinancovala vyše 10 tisíc prelomových projektov základného výskumu

Európska rada pre výskum (ERC) vydala výročnú správu za rok 2019. ERC hospodári s rozpočtom 13 miliárd eur, čo je zhruba 17% celkového rozpočtu programu Horizont 2020. Od svojho vzniku v roku 2007 rozdelila 10 500 projektov pre najlepších vedcov 82 národností, ktorí svoje prevratné projekty riešia v 34 krajinách.

erc-report-2020

Ďalšie výsledky ERC od jej vzniku:

  • Projekty ERC vyprodukovali 125 000 publikácií, z toho viac ako 5 500 článkov v 1% najcitovanejších vedeckých časopisoch. V roku 2014 Európa prvýkrát prekonala v tomto ohľade USA a výrazne k tomu prispeli príjemcovia grantov ERC
  • Celkový ročný rozpočet ERC na rok 2019 bol niečo vyše 2 miliárd EUR
  • Granty ERC získali viac než 1300 prestížnych cien, vrátane siedmich Nobelových cien, 4 ocenené Fields Medals, 5 cien Wolf Prize a ďalších.
  • Každý príjemca ERC zamestnáva v priemere šesť členov tímu, čím prispieva k vyškoleniu novej generácie vynikajúcich výskumných pracovníkov. V súčasnosti pracuje vo svojich výskumných tímoch viac ako 70 000 postgraduálnych študentov, doktorandov a ďalších pracovníkov.
  • Viac ako 70 – 80% projektov hodnotených nezávislou štúdiou prinieslo vedecké objavy alebo významný pokrok, zatiaľ čo asi 25% z nich poskytlo prírastkové príspevky

Pozrite si zhrnutie za rok 2019 (PDF).

Na Slovensku máme doposiaľ len jedinú inštitúciu, ktorá hosťuje grant ERC. Ide o Chemický ústav SAV, kde vedie svoje projekty Ján Tkáč. Viac informácií