HUBCAP podporí produkty pre kyberfyzický priestor

Iniciatíva HUBCAP podporí firmy, ktoré vyvíjajú produkty a službe pre kyberfyzický priestor. Uzávierka je 30.6.2020

hubcap

Poskytuje váš MSP / midcap existujúce a obchodovateľné nástroje a služby CPS (Cyber Physical Systems) a MBD (Model-Based Design)? Integrujte sa do platformy HUBCAP a nájdite potenciálnych nových zákazníkov a spolupracovníkov v nasledujúcich otvorených výzvach.

V prvej výzve je možné získať 1000€ a v následných až do 200 tisíc eur. Prehľad výziev

Základné informácie o výzve:

  • Termín uzávierky: 30. júna 2020
  • Maximálna výška finančnej podpory pre každú tretiu stranu: 1000 EUR
  • Odkaz na aktuálnu výzvu

HUBCAP je súčasťou kaskádového financovania (cascade funding/competitive calls) programu Horizont 2020, ktorých cieľom je poskytnúť financovanie tzv. tretím stranám (najmä MSP) vo forme malých grantov, zvyčajne 10-200 tisíc eur (každý projekt má vlastné pravidlá, oprávnené typy projektov aj výšky grantov) na riešenie konkrétnych aktivít spojených s vývojom, testovaním, validáciou a trhovým nasadením nových produktov, služieb, algoritmov či technológií. Pozrite sa aj na ďalšie kaskádové projekty v iných oblastiach.