Aktualizovaný factsheet k Brexitu pre program Horizont 2020

Schválenie dohody o Brexite bude znamenať, že Spojené kráľovstvo sa bude aj naďalej zúčastňovať všetkých programoch Únie financovaných z viacročného finančného rámca na roky 2014-2020 až do ich ukončenia, teda vrátane programu Horizont 2020. Pokračovať v čítaní článku “Aktualizovaný factsheet k Brexitu pre program Horizont 2020”

Európsky patent a brexit

Táto hĺbková analýza obnovuje možné scenáre týkajúce sa niekoľkých ustanovení o duševnom vlastníctve podľa práva EÚ a medzinárodného práva v prípade odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ s príslušnou dohodou o stiahnutí alebo bez nej. Pokračovať v čítaní článku “Európsky patent a brexit”

Ovplyvní Brexit aj daňové záležitosti?

Vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie je isté už takmer tri roky, avšak stále nie je úplne jasné, ktorou z alternatívnych možností vystúpenia sa krajina vydá. Dopad tvrdého a mäkkého brexitu rozoberá konzultačná spoločnosť EY. Pokračovať v čítaní článku “Ovplyvní Brexit aj daňové záležitosti?”

Informácie MZVaEZ SR pre podnikateľov o brexite

V nadväznosti na blížiaci sa termín vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z EÚ k 1. novembru 2019 je potrebné, aby sa podnikatelia pripravili a vykonali potrebné finálne kroky, vrátane príprav na prípadný tvrdý brexit bez dohody. Pokračovať v čítaní článku “Informácie MZVaEZ SR pre podnikateľov o brexite”

Rady k príprave projektov do Horizont 2020 (časť 2)

Ak pripravujete projekt do programu Horizont 2020, alebo ste súčasťou konzorcia, veľmi odporúčam tieto krátke články, ktoré pripravila spoločnosť Enspire Science na základe vlastnej skúsenosti s prípravou množstva návrhov, vrátane ERC.  Pokračovať v čítaní článku “Rady k príprave projektov do Horizont 2020 (časť 2)”

Priority rakúskeho predsedníctva v oblasti výskumu a inovácií

Rakúsko o pár dní zaháji svoje predsedníctvo v Rade Európskej únie a od 1. júla 2018 tak vystrieda Bulharsko. S heslom “Európa, ktorá chráni” medzi svojimi prioritami patrí oblasť bezpečnosti a migrácie. Pokračovať v čítaní článku “Priority rakúskeho predsedníctva v oblasti výskumu a inovácií”

Ako je to s Veľkou Britániou v programe Horizont 2020?

Ak ste v projekte programu Horizont 2020 s partnerom z Veľkej Británie, alebo takýto projekt pripravujete, mohol by vás zaujímať zoznam často kladených otázok a odpovedí (FAQ), ktorý vydala britská vláda. Pokračovať v čítaní článku “Ako je to s Veľkou Britániou v programe Horizont 2020?”

Budúcnosť spolupráce Veľkej Británie a EÚ

Začiatkom septembra predstavila vláda Spojeného kráľovstva dokument týkajúci sa budúcej spolupráce s EÚ v oblasti vedy, výskumu a inovácií. Dokument tvorí súčasť uceleného pozičného dokumentu týkajúceho sa prístupu vlády Spojeného kráľovstva k budúcemu partnerstvu s EÚ. Pokračovať v čítaní článku “Budúcnosť spolupráce Veľkej Británie a EÚ”