Otázky a odpovede k účasti Spojeného kráľovstva v programe Horizont Európa

Spojené kráľovstvo sa čoskoro stane pridruženou krajinou k rámcovému programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa. Bude mať preto rovnaké práva a povinnosti ako ostatné krajiny pridružené k programu.

Pokračovať v čítaní článku “Otázky a odpovede k účasti Spojeného kráľovstva v programe Horizont Európa”

Litva sa stáva po brexite centrom finančných technológií v EÚ

Litva sa stáva centrom finančných technológií (fintech). Čiastočne aj vďaka brexitu, pretože tam stúpa počet britských digitálnych finančných firiem, ktoré tam požiadali o licencie, aby mohli naďalej pôsobiť v Európskej únii (EÚ).

Pokračovať v čítaní článku “Litva sa stáva po brexite centrom finančných technológií v EÚ”

Ako budú môcť po brexite britské organizácie čerpať európske prostriedky

Dohodou o brexite z 1.1.2021 sa stanovujú aj budúce možnosti účasti Spojeného kráľovstva (UK) na programoch EÚ. Podľa návrhu protokolu k spoločnému vyhláseniu EÚ a UK sa UK pridruží k rámcovému programu pre výskum a inovácie, Horizon Europe (s výnimkou finančných nástrojov fondu EIC, ako súčasti schémy EIC Akcelerátor).

Pokračovať v čítaní článku “Ako budú môcť po brexite britské organizácie čerpať európske prostriedky”

Aktualizovaný factsheet k Brexitu pre program Horizont 2020

Schválenie dohody o Brexite bude znamenať, že Spojené kráľovstvo sa bude aj naďalej zúčastňovať všetkých programoch Únie financovaných z viacročného finančného rámca na roky 2014-2020 až do ich ukončenia, teda vrátane programu Horizont 2020. Pokračovať v čítaní článku “Aktualizovaný factsheet k Brexitu pre program Horizont 2020”

Európsky patent a brexit

Táto hĺbková analýza obnovuje možné scenáre týkajúce sa niekoľkých ustanovení o duševnom vlastníctve podľa práva EÚ a medzinárodného práva v prípade odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ s príslušnou dohodou o stiahnutí alebo bez nej. Pokračovať v čítaní článku “Európsky patent a brexit”

Ovplyvní Brexit aj daňové záležitosti?

Vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie je isté už takmer tri roky, avšak stále nie je úplne jasné, ktorou z alternatívnych možností vystúpenia sa krajina vydá. Dopad tvrdého a mäkkého brexitu rozoberá konzultačná spoločnosť EY. Pokračovať v čítaní článku “Ovplyvní Brexit aj daňové záležitosti?”

Informácie MZVaEZ SR pre podnikateľov o brexite

V nadväznosti na blížiaci sa termín vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z EÚ k 1. novembru 2019 je potrebné, aby sa podnikatelia pripravili a vykonali potrebné finálne kroky, vrátane príprav na prípadný tvrdý brexit bez dohody. Pokračovať v čítaní článku “Informácie MZVaEZ SR pre podnikateľov o brexite”

Rady k príprave projektov do Horizont 2020 (časť 2)

Ak pripravujete projekt do programu Horizont 2020, alebo ste súčasťou konzorcia, veľmi odporúčam tieto krátke články, ktoré pripravila spoločnosť Enspire Science na základe vlastnej skúsenosti s prípravou množstva návrhov, vrátane ERC.  Pokračovať v čítaní článku “Rady k príprave projektov do Horizont 2020 (časť 2)”