Ako spolupracovať s britskými partnermi v programe Horizont 2020 po brexite

Vláda Spojeného kráľovstva, Veľkej Británie a Severného Írska uverejnila návod na účasť v rámcovom programe Horizont 2020 po brexite.

brexit-h2020

Žiadatelia z Veľkej Británie sa budú môcť zúčastniť grantových rámcových programov EÚ po brexite už iba ako tretia (neasociovaná) krajina.

Britská vláda prisľúbila financovanie všetkým úspešným projektom pre Horizont 2020, ktoré boli podané pred koncom roka 2020 po celú dobu trvania projektov.

Viac informácií nájdete tu.