Európsky program Media investoval za 28 rokov 2,6 miliardy eur do programov, filmov a videohier

Podprogram MEDIA programu Creative Europe je určený na podporu európskeho filmového a iného audiovizuálneho priemyslu. Poskytuje finančné prostriedky na vývoj, propagáciu a distribúciu európskych diel v Európe aj mimo nej. Od roku 1991 investoval už 2,6 miliardy eur.

media-1991-2019

Stiahnite si infografiku (PDF)

Kontakt pre Slovensko:

Slovak Film Institute
Vladimir Stric
Grösslingová 32,
811 09 Bratislava 1 – Slovakia
Tel: +421 2 526 36 935
E-mail: culture@cedslovakia.eu
http://www.cedslovakia.eu/

Viac informácií: