Otázky a odpovede k účasti Spojeného kráľovstva v programe Horizont Európa

Spojené kráľovstvo sa čoskoro stane pridruženou krajinou k rámcovému programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa. Bude mať preto rovnaké práva a povinnosti ako ostatné krajiny pridružené k programu.

Pozrite si dokument, ktorý prezentuje často kladené otázky