Ako budú môcť po brexite britské organizácie čerpať európske prostriedky

Dohodou o brexite z 1.1.2021 sa stanovujú aj budúce možnosti účasti Spojeného kráľovstva (UK) na programoch EÚ. Podľa návrhu protokolu k spoločnému vyhláseniu EÚ a UK sa UK pridruží k rámcovému programu pre výskum a inovácie, Horizon Europe (s výnimkou finančných nástrojov fondu EIC, ako súčasti schémy EIC Akcelerátor).

Okrem toho sa v návrhu protokolu spomínajú nasledovné programy EÚ týkajúce sa výskumu, na ktorých sa bude Spojené kráľovstvo zúčastňovať:

  • Program pozorovania Zeme Copernicus (súčasť vesmírneho programu EÚ)
  • Program výskumu a odbornej prípravy Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, EURATOM (2021 – 2025)
  • Európsky spoločný podnik ITER (pre rozvoj energie jadrovej syntézy)

Právne subjekty z UK sa tiež budú môcť zúčastňovať na inštitucionalizovaných partnerstvách (partnerstvá podľa článku 185 a 187 Zmluvy o fungovaní EÚ) a priamych a nepriamych akciách Spoločného výskumného centra Európskej komisie (Joint Research Centre, JRC).

Dohodou sa ďalej UK umožňuje pokračovať na účasti v konzorciách Európskej výskumnej infraštruktúry (European Research Infrastructure Consortia, ERIC).

V spoločnom vyhlásení EÚ a UK obe strany zdôrazňujú svoj záujem o pokračovanie účasti subjektov Spojeného kráľovstva na uvedených programov a činnostiach EÚ od začiatku ich pôsobenia.

Viac informácií:

Prevzaté zo SLORD.sk