Správa OECD: Výhľad v oblasti vedy, technológií a inovácií (2021)

Správa OECD uvádza, že kríza COVID-19 urýchlila už prebiehajúce trendy. Ďalej otvorila prístup k údajom a publikáciám, zvýšila využitie digitálnych nástrojov, rozšírila medzinárodnú spoluprácu, podnietila rôzne verejno-súkromné ​​partnerstvá a podporila aktívne zapojenie nových aktérov.

Prečítajte si viac na stránkach ERA Portal Slovakia

Kompletnú štúdiu nájdete tu: OECD Science, Technology and Innovation Outlook