Aktualizovaný factsheet k Brexitu pre program Horizont 2020

Schválenie dohody o Brexite bude znamenať, že Spojené kráľovstvo sa bude aj naďalej zúčastňovať všetkých programoch Únie financovaných z viacročného finančného rámca na roky 2014-2020 až do ich ukončenia, teda vrátane programu Horizont 2020.

brexit

Subjekty zo Spojeného kráľovstva sa budú môcť aj naďalej zúčastňovať takýchto programov a získavať finančné prostriedky z grantov EÚ na celú dobu trvania jednotlivých projektov, vrátane projektov s predpokladanou dobou ukončenia po roku 2020.

K ratifikácii dohody o Brexitu je ešte potrebný súhlas Európskeho parlamentu, ktorý bude o dohode hlasovať na plenárnom zasadnutí 29. januára 2020.

Vykonávací zákon k brexitovej dohode už schválili obe komory britského parlamentu (k 22. januáru 2020). V tejto súvislosti Kancelária Veľkej Británie VaVaI (UK Research Office – ukrojí) aktualizovala factsheet o brexitovej dohode (PDF).

Zdroj: H2020.cz