Európsky patent a brexit

Táto hĺbková analýza obnovuje možné scenáre týkajúce sa niekoľkých ustanovení o duševnom vlastníctve podľa práva EÚ a medzinárodného práva v prípade odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ s príslušnou dohodou o stiahnutí alebo bez nej.

brexit-eu-patent

Snaží sa objasniť otázku, ako môže Brexit ovplyvniť nadobudnutie účinnosti nového európskeho patentu s jednotným účinkom (EPUE), najmä ak dohoda o zjednotenom patentovom súde (UPCA) nadobudne platnosť, aj keď Spojené kráľovstvo vystúpi od EÚ.

Aké by boli potrebné kroky na to, aby EÚ podnikla kroky na zabezpečenie fungovania budúceho európskeho jednotného patentu a v prípade, že by sa dohoda UPCA musela z dôvodu Brexitu revidovať.

Stiahnite si analýzu tu (PDF)